Openbare ruimte

Slider

Openbare ruimte

‘De openbare ruimte en ontwikkeling. We moeten integraal denken, rekening houden met bestuur en bewoners. Maximale draagvlak en aansturen op participatie door bewoners, ondernemers en andere relevante partijen. Voorwaarde is een sterk ontwerp dat verbindt en ruimte biedt voor vernieuwing!’

Onze NED projectmanagers hebben veel ervaring met het begeleiden projecten bij lokale overheden, zoals gemeentes, waterschappen en provincies.

Projecten in de openbare ruimte zijn vaak complex en er zijn verschillende disciplines bij betrokken. De projecten worden integraal aangepakt. Hierbij wordt rekening gehouden met alle vakdisciplines in de openbare ruimte. Denk hierbij aan o.a. groen, verkeer & mobiliteit, beheer en onderhoud, openbare verlichting en uiteraard de ondergrondse infrastructuur.