Diensten

Slider

Diensten

‘Bij engineering komt meer kijken dan het maken van tekeningen! We regelen het totaalplan op basis van een fixed price!’

De mogelijke opdrachtgevers van NED Engineering zijn netbeheerders, energiebedrijven en oliemaatschappijen en hun contractpartners (aannemers).

Voor bovengenoemde opdrachtgevers bieden we diensten aan zoals:

 • Tracéstudies, grondzaken en vergunningen, cultuurtechnisch onderzoek
 • Beleid, planvorming, ontwerp en (leiding) engineering (pre, basic en detailengineering)
 • Realisatie, directievoering en toezicht
 • Assetmanagement, beheer en onderhoud
 • Coördinatie kabels en leidingen
 • Integraal projectmanagement
 • Omgevingsmanagement
 • Detachering

Het managen en engineeren van civieltechnische projecten in de openbare ruimte is complex.  Naast innovatieve techniek heb je te maken met verschillende vakdisciplines (openbaar groen, riolering, spelen, openbare verlichting). Ook spelen bewoners, lokale ondernemers, kabel & leidingen exploitanten en lokaal bestuur een grote invloed op het welslagen van een project.

NED Engineering helpt u bij het realiseren van een topproject. In alle fase van het project denkt NEN Engineering met u mee. Bij een civieltechnisch project verzorgt NED Engineering de afstemming met de verschillende interne vakdisciplines binnen uw organisatie. Daarnaast kunnen vanuit het ruimtelijk ontwerpplan ondersteuning bieden bij de bestuurlijke besluitvorming. Uiteraard houden we oog voor de wensen van lokale ondernemers en bewoners. Concrete diensten zijn o.a.:

 • Stedelijk ontwerp, gebiedsvisies
 • Haalbaarheidsstudies, cultureel technisch onderzoek
 • Opstellen van voorlopige en definitieve ontwerpen
 • Opstellen van bestekken en begeleiding van aanbestedingen in samenwerking met inkoop
 • Realisatie, directievoering en toezicht
 • Omgevingsmanagement
 • Coördinatie kabels en leidingen